Katalog Rodzicielskich Zachowań

Rodzicu pamiętaj:

 • Kochaj, ale wymagaj.
 • Okazuj dziecku swoje uczucia.
 • Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób trzecich).
 • Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.
 • Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.
 • Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.
 • Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę.
 • Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych sprawach.
 • Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.
 • Pozwól dziecku poczuć jego sukces.
 • Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie – i nie naciskaj dłużej.
 • Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces.
 • Stawiaj poprzeczki ma miarę własnych ambicji.
 • Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie.
 • Naucz się rozmawiać z dzieckiem.
 • Naucz się słuchać dziecka.
 • Nie monologuj.
 • Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami.
 • Nie obarczaj dziecka poczuciem winy.
 • Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji.
 • Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować.
 • Nie mów „nigdy”, „wszystko” i „zawsze”. 

„Katalog rodzicielskich zachowań
opracowany przez rodziców w trakcie kursów „Szkoła dla Rodziców” zorganizowanych przez PTD z Warszawy..

Strona Pedagoga szkolnego w ZSP nr 2 w Koluszkach