Cyberprzemoc

Cyberprzemoc

przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (najczęściej przemoc rówieśnicza  z użyciem telefonów komórkowych i Internetu)

PREZENTACJA O HEJCIE

Formy cyberprzemocy:

 • Wyzywanie, straszenie, obrażanie w Sieci i przez telefon komórkowy
 • Wysyłanie wulgarnych słów
 • Grożenie komuś w Sieci i przez telefon komórkowy
 • Rejestrowanie niechcianych zdjęć lub filmów telefonem komórkowym
 • Publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów w Internecie
 • Rozsyłanie ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu
 • Włamania na blog lub konto pocztowe
 • Podszywanie się w Sieci pod inną osobę i działanie na jej niekorzyść.

Co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

 • Dbać o prywatność swoich danych osobowych
 • Zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny
 • Chronić swoje hasła i loginy
 • Nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów
 • Nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi

Jak korzystać z Internetu i telefonu żeby nie krzywdzić innych?

 • Traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.)
 • Nie zamieszczać z Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić
 • Zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem
 • Nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą sprawić komuś przykrość.

Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?

 • Nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w Sieci
 • Zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy
 • Informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, rodziców
 • Polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się osobiście

Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?

 • Nie odpowiadać na zaczepki w Sieci
 • Domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli
 • Natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego
 • Zachowywać dowody przemocy
 • Interweniować u dostawców usług internetowych
 • Szukać pomocy w Helpline.org.pl

Gdzie szukać pomocy:

www.helpline.org.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

tel. 0800100100    (połączenie bezpłatne)

 

 

 

Strona Pedagoga szkolnego w ZSP nr 2 w Koluszkach