GDZIE SZUKAĆ POMOCY: NARKOTYKI I DOPALACZE

GDZIE SZUKAĆ POMOCY: NARKOTYKI
        - Fundacja „Arka”

Adres: ul. M. Kopernika 37, Łódź
- Dom „Monar”
Adres: ul. Tuszyńska 106, 93-101 Łódź
- Poradnia Profilaktyczno – Społeczna przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Adres: ul. S. Więckowskiego 13, Łódź
- Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
Adres: ul. Piotrkowska 107, Łódź
- Ośrodek Resocjalizacji „Monar”
Adres: , 99-133 Sokolniki
- Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „Prom”
Adres: ul. S. Jaracza 40, Łódź
- Punkt Konsultacyjny „Monar”
Adres: ul. Piotrkowska 67, 90-422 Łódź
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Adres: al. J. Piłsudskiego 8, Łódź
- SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyczno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Narkomanią
Adres: ul. Piotrkowska 67, Łódź
- ZOZ – Poradnia Uzależnień Lekowych
Adres: ul. Pomorska 54, 91-408 Łódź

GDZIE SZUKAĆ POMOCY: DOPALACZE

     -  ZOZ – Poradnia Uzależnień Lekowych
Adres: ul. Pomorska 54, 91-408 Łódź

Strona Pedagoga szkolnego w ZSP nr 2 w Koluszkach